Källa: STYFFE, TORLEIF, Ur: Klippt och skuret om norra Värmland, 1987, Från: VÄRMLANDS-BYGDEN, Fredagen den 31 oktober 1986.


Bildtext:
Samma dag som posten i Sysslebäck blir 90 år, har Inga-Britt Thonander varit dess chef i precis femton år.


Sysslebäcksposten 90 år

I morgon, den första november, fyller den vänliga posten i Sysslebäck 90 år. Grattis!

Nu anses inte denna ålder som speciellt jämn eller särskilt imponerande i postala sammanhang - postmästaren själv, Inga-Britt Thonander i Sysslebäck, hade inte noterat dagen i sin almanacka, och för cheferna i Karlstad kom jubileet som en nyhet förmedlad av Värmlands-Bygden.

- Vi brukar inte fira vid 90 år, säger vikarierande distriktschef Bertil Enell. Det första stora jubileet blir vid 100.

Något 90-årsfirande blir det alltså inte i Sysslebäck, men personalen vid posten där behöver heller inga sådana anledningar för att fira. Det händer att nöjda kunder tittar in med tårta eller choklad, speciellt då vid jul- och nyårstider. Andra ringer och tackar för ett extra vänligt bemötande och god service. Postmästare Inga-Britt Thonander är glad över postkundernas uppskattning.


Bildtext:
En stor del av Sysslebäcks offentliga sektor på en och samma bild, nämligen postens folk: Fr v. Karin Andersson, lantbrevbärare, Ingrid Björklund, lokalvårdare, Lisa Andersson, postkassör, Tone Henriksson, brevbärarvikarie, Anna-Stina Andersson, postkassör, Torunn Brodin, postkassör tillika brevbärarvikarie, Åke Hedman, lantbrevbärare, Inga-Britt Thonander, postmästare och Solgerd Karlsson, brevbärarvikarie. På bilden saknas lantbrevbärare Gun Persson.


- Vi går in för att ge bästa service, och vi har fått ta emot stor tacksamhet för det. Vi har också fått höra, att våra lokaler är trevliga, och för det har vi lokalvårdare men även övrig personal att tacka. Välhållna lokaler gör mycket för trivseln. Det finns en liten belysande historia om postens lokaler i kommunhuset i Sysslebäck, En dam från Australien kom in och uträttade sina postärenden, och hon fann stället så trevligt, att hon gick ut efter sin familj för att dela med sig av upplevelsen till dem. "Så trevligt, precis som ett hem", var henne omdöme.

Sådant gläder förstås även en härdad postmästare, med en tjänstgöringstid som närmar sig tre decennier.


Julförstärkning

Det var framåt jultiden 1958, som Inga-Britt Thonander började arbeta på posten i Sysslebäck som s.k. julförstärkning. Hon vill minnas, att den första lönen var 2,75 kr i timmen. Det blev en del vikariat och snart fast anställning. Sedan 1971 är hon postmästare.

Att mycket har förändrats under postens 90-åriga historia i Sysslebäck framgår av vidstående artikel, men vilka är de största förändringarna under Inga-Britt Thonanders år som postmästare?


Fler turister

- Det som märks mest är nog det stora inslaget av turister under senare år, många utländska turister, svarar hon. Det har blivit nödvändigt att behärska minst ett främmande språk.

En önskan inför 90-årsdagen?

- Även om vi trivs med våra lokaler, skulle jag önska att de var lite större, säger Inga-Britt. Vi skulle behöva en personaldusch och ett större pentry, men tyvärr lär det inte finnas några pengar till detta.

- Sedan vill jag också vädja till allmänheten om förståelse för lantbrevbärarna, om de blir lite sena ibland. De kör på en del små, ofta dåliga vägar, och särskilt på vintern kan de ha det besvärligt.

Torleif Styffe


Vingäng före Sysslebäck
Hade poststation 1863

När det första postkontoret i Sysslebäck öppnades den första november 1896 var det därmed inte det första i norra Värmland.

Den ställning som centralort för norra Värmland, som Sysslebäck har i dag, hade byn inte då.

Det var snarare Vingäng, som var något av ett centrum för kommunikationerna, och just där öppnades Nordvärmlands första poststation redan 1863.

Efter nio år flyttades den över älven till Ransby, där den fick bli kvar till 1916, då Värmlands Dalby blev postort.

Före Sysslebäck med poststation var också Bograngen (1871), Stöllet (1872) och Höljes (1874). Likenäs fick faktiskt sin poststation samtidigt som Sysslebäck, så även där finns alltså firaranledning.

Till att börja med var det inte så mycket post, att det ansågs motiverat med en tur per dag. 1897 skedde en omreglering till postföring med häst och åkdon sex gånger i veckan på linjen Råda-Ransby och fyra gånger i veckan från Ransby till Finnskoga-Höljes.

Från 1915 trafikerades linjen Råda-Sysslebäck med automobil sex turer i veckan, men norrut från Sysslebäck fortsatte transporten som förut med häst och åkdon. Turantalet här blev dock utökat till sex turer i veckan.


Gula postbussarna

Automobilens införande 1915 var naturligtvis en viktig förändring, och 1923 blev en ny milstolpe i postens historia i norra Värmland. Då tog postverket över postföringen på linjen Råda-Sysslebäck. I stället för att anlita entreprenörer satte posten alltså in sina egna fordon, de gula postbussarna, som blev något av symboler för postväsendet under många år.


Bildtext:
Interiör från den gamla posten i Skyllbäcksbyggnaden. Fr.v. Ingeborg Nordqvist, Hanna Danielsson, Gerda Bengtsson och Hanna Danielssons far.


Andra teknikens nymodigheter gjorde sitt intåg i verksamheten, och den 17 mars 1945 kunde personalen på postkontoret i Sysslebäck underlätta sitt arbete med en handdriven additionsmaskin.

1949 inrättades en lantbrevbärarlinje från Dalby till Vingäng och ett år senare från Sysslebäck till Brattmon.

Sedan dröjde det till 1972, innan nästa stora organisatoriska förändring genomfördes - Värmlands Dalby och Kärrbackstrand fick sina postkontor indragna, och därmed ingick deras områden som lantbrevbärarlinjer med Sysslebäck som bas. Från Sysslebäck utgår i dag sålunda tre lantbrevbärarlinjer.

Innan posten 1973 fick sina nya lokaler i kommunhuset höll man till i Dahlströmshuset intill kiosken, och innan man flyttade in där 1936 höll man till i Skyllbäckbyggnaden, där Skogsvårdsstyrelsen nu huserar. Dit kom posten troligen 1915.

Sysslebäckspostens första föreståndare var fröken Karin Bengtsson (1896-98) och hon efterträddes av hemmansägare Eskil Bengtsson (1898-1913), Gerda Emilia Bengtsson
(1913-36) Märta Frykholm, Karlstad (1936-49), Inez Rangedahl (1949-1971) och därefter Inga-Britt Thonander.

Torleif Styffe


Källa: STYFFE, TORLEIF, Ur: Klippt och skuret om norra Värmland, 1987, Från: VÄRMLANDS-BYGDEN, Fredagen den 31 oktober 1986.
Sysslebäcksposten 90 år