Källa: Bengtsson, Tage, 28 juni 2003


HEMVÄNDARDAGEN

BYFEST PÅ BRATTMON

Lördagen den 28 juni 2003

En hyllning till vår hembygd

En visa med en påhittad text på en känd melodi

Melodi : Alpens ros

 1. Nu idag, vi samlats här på Brattmon
     för att fira, våran bygd igen
     Hemvändardagen, kommit för att stanna
     när vi får träffas och bli barn på nytt.

 2. Vi minnen har, från alla våra dagar
     i Barndomshemmet och från släkten där
     Och många vänner, som idag har samlats
     det är ett minne, vi för alltid bär.

 3. Vid Digerfallet, börjar vi vår resa
     genom byn, i tankar, sång och ord
     Ett eget kraftverk, som i Tåsan verka
     långt innan kärnkraft, fanns på våran jord.

 4. I Skyllbäcksätra, "Greven" hade taxi
     och "Bennäsgubben", levde 100 år
     Å Tutstastugga, tallmon och Dalsätra
     där tränar-Gunder, lärde sig att gå.

 5. Vi glömmer inte, våran gamla skola
     med Pettersson, å Maria Viktorsson
     Å våran landsväg, som kring husen svängde
     från Tåsbacken, till Brattmörn längst i syd.

 6. Murestugga, Nederberg och Brattström
     personligheter, fanns det över allt
     Vi körde bil, med sladd i skolhuskurvan
     med många spår, från våra unga år.

 7. När vi var små, vi gick till Missionshuset
     å sjöng en sång, sen tysta skull vi va
     Men nu idag, när huset heter Bracoop
     är ingen tyst, på våran hembygdsdag.

 8. "Lit länger sör", vi Byggnan har i sikte
     å upp i skogen, bodde Karl i Berg
     Som blev en kändis, på vårt fina fôlkmål
     en vetenskap, där bygden fått sin färg.

 9. Norr om Källqvist, låg ju Brattmons handel
     där Ture och Britta, mötte oss var dag
     Där lite godis, kosta några ören
     ja tänk va tiden, nu förändras har.

10. Från Eskilshia, har vi många minnen
     på Börjehia, Ingvars stuga låg
     I Bôlladal`n, där bor nu våran Anna
     som forskat har, från Brattmons äldre dar.

11. Sör om dalen, där låg telegrafen
     å Rangedal, vår skräddare i byn
     Gustav på Mon, han hjälpte oss med frakten
     han körde lastbil, många många mil.

12. Våran idrottsstadion, vi hade
     sör om Mon, där vi fick sparka boll
     Men vi minns också, från den gamla tiden
     när "Kråkhia", var platsen för vår sport.

13. Brattmons Kiosk, där Lilly sålde godis
     vi glömmer ej, hur snäll hon alltid var
     Ett tvätteri, hos Gösta på Kongtäppa
     och gården "Skogsbo", den finns ännu kvar.

14. Kraftverksbyn, som byggdes längst i söder
     på 50-talet, den är alltjämt kvar
     Där bor idag, så många trogna vänner
     som hjälper till, så bygden lever kvar

15. Nu kommer vi, till gamla kära Brattmörn
     vi trampa cykel, upp där mången gång
     Den gamla vägen, är för alltid borta
     den växt igen, naturen har sin gång.

16. Att gammal bli, det väcker många minnen
     från våra kära, som nu borta är
     Vår gamla landsväg, den är också borta
     nu genom byn, en autostrada går.

17. Om våran bygd, vi skulle kunna sjunga
     hela dagen, om vi bara vill
     Men nu vi slutar, med ett tack till alla
     som ordnat festen , - "tur att ni finns till".

 

Tänk hôss de va förr i tia

Da ha'dd vâ eget kraftverk ve Diggerfall i Tôsa, å flôtting i âlva
Sen ha'dd vâ Sme'ja å Skrädder å Tvätteri å Hönseri å Åkeri, å Taxi å Skomaker. Sen fanns dâ Slakter å Mataffär mä karamällâ i strut. Kiosk å Måler å en Fôlkskola och Missionshus å Telegraf. Jägerâ ha'dd vâ mång', men og'så Björnjakt å Älgjakt år ôm. Och så ha'dd vâ gôtt om ârbet i skogen, Tömmerhugging å bârking å hästköring mä bock å jet. Båd'e Sto'r å små Bönnrâ ha'dd vâ og'så gôtt ôm. De ha'dd skogsbruk å jordbruk, slôttanna å snesing å häjsing å joläppelplôcking. Senna ha'dd di grisâ å jettrâ å söan å nôta sûm geck åva skyggarn ve Sammerfugges. Fesk gjord vâ i Tôsa och Klarâlva, båd'e ve Hôlmen å Gråa. Tänk hô mykk bra fôlk, ve ha'dd, å har ännu på Brattmon. (Undrar vad Karl i Bäri sagt om detta försök att skriva på fôlkmål.) Sist men int' minst, så ha'dd vâ en vacker landsväg sûm geck ifrå Tôsa å slinger sej imälla husa ner te Brattmörn, å där var det så kroket så man höll nästan på å möt sej sjâlv.

*

Tänk - hur mycket finns kvar idag

*

"Nu för tia"

Till Sysslebäck, vår förort idag
dit kan vi åka om det är nåt vi ska ha.
För där kan vi köpa, både mjölk å ägga
och pengar kan vi få direkt ur vägga.
För idag har vi Dator med brännare och DVD
och parabol med video å Widescreen-TV.
Mobiltelefon, å stereoradio med CD
å digitalkamera och i bilen naturligtvis AC.
I hemmet finns Micro å glashällad spis
å inglasad altan med grill, naturligtvis.
För tekniken har kommit, den tar aldrig slut
eller vad tror ni idag, "Var det kanske bättre förut"

*

Brattmon - känt från TV

 


Källa: Bengtsson, Tage, 28 juni 2003