Källa: Från en ABF-cirkel på Brattmon


Dokumentation av affärer på Brattmon från sekelskiftet.

Den första handelsboden på Brattmon var troligtvis i Johanssonstorp vid Skyllbäckssätra omkring 1890-talet av en handlande vid namn Anders Johansson.
(Dessa uppgifter är ganska osäkra).

Enligt Ingvar Larsson fanns det mellan 1890-1900 en handel på Börjeheden i den nuvarande boa intill vedboden. Hans pappa och även Ludvig åkte omkring och tog upp beställningar på takpapp, tjära, pinnstolar m. m.

På Lagerbacken (300 meter söder Brattmons skola) fanns en handelsbod 1902 och några år framåt. (Kanske till omkring 1910). Murar Ingegerds dotter Ida Eliasson var troligen biträde el. affärsföreståndare där. (Hon dog 1911).
Ida Berglund från Skyllbäck har enl. uppgift varit biträde där 1902-03. Lagret övertogs sedan när affären upphörde av Martin Nederberg som bedrev handel i magasinet på sin gård i några år. (Konkurs 1911.)
Detta hus på Lagerbacken flyttades senare år 1910 av Olof Ullgren till den nuvarande platsen där Axel Ullgren fortfarande bor.

På Mon hade Bengt å Maria Persson år 1910 affär som sedan flyttades till Anna-Kerste (på nuvarade plats där Jenny Brattström bor) framtill ungefär 1914 då Maria Jonsson Lillbergsgården övertog verksamheten.

Hedlund i Sysslebäck bedrev filial hos Nederberg i ett antal år på 1920-talet.

Per Törnqvist hade på slutet av 20-talet och början av 30-talet en filial hos Oscar å Ester i Dalsätra (en del av uthuslängan mellan Oskar och August).

Nästan samtidigt hade Sandegren också en filial hos Milda och Karl Styffe i Hinrikstuga.

År 1928 startade Bengt Jakobsson en affär i Bygnan. Där fanns sill, salt, socker, kaffe, melass, spik plus naturligtvis snus. På tal om snus (35 öre stor dosa) så bekymrade detta Bengt å Hanna mycket för snuslagret minskade alltid oroväckande av okänd anledning. 1933 upphörde affären. Kooperativa hade en försäljning där mot slutet har det sagts.

1933 startade Kooperativa en filial hos Johan Jönsson ”Där Väst”. Den pågick några år framåt med Johan som primus motor bak disken.

På 30-talet hade Brattmon en pälshandlare. Denne Eskil Eskilsson var stor uppköpare av bland annat ekorrskinn (GRÅVERK). Samtidigt hade han tillsammans med kompisen Gottfrid i Dalgården en kioskrörelse i korsningen vid Klarabro. Denna flyttades sedan till Näckåna.

På 30-talet hade Bengt å Lina Hedin i sitt lilla krypin en postorderhandel med div. småprylar ett antal år. Bengtan var ofta ute med sin nasväska. Minns att han ofta höll till i den tidens skogskojor och flottningsbaracker, som det då fanns gott om. Han gick från den ena till den andra och sålde dessa prylar. Om kvällarna spelade dom femkort om dessa varor med en liten insats. Skogskojorna på den tiden var alltid välfyllda, särskilt vintertid.

Samma förfarande hade också Törne i sitt sätt att överleva med sitt naseri. Han bodde hos Kerste på Knöln.

1936 började Lina Olsson på Kungtäppa en diversehandel i östra rummet i storbyggnaden, för att sedan flytta över till det nybyggda Lillhem omkring 1938-39. Dessa år i början var det många gånger problem med lokalkonkurrenten Johan Jönsson.

Affären på Lillhem pågick till slutet av 40-talet då Ture Larsson flyttade över verksamheten till sitt nybyggda bostadshus längre norrut på Jakobheden.

Från slutet av 40-talet fram till 1976 det år som Thure slutade, fanns det bara denna affär på Brattmon, då eran på dessa affärer tog slut.

Kioskrörelse bedrevs av Lilly Pettersson under åren 1958-65

1984-86 fanns en garnbod som Laila Helmersson startade, men som nu är avslutad.

Sedan fanns det ju andra näringar på Brattmon som t.ex. gästgiveri, bageri, åkeri, kaférörelse, tvättinrättning, skomakeri, hönseri m. m.

På 30-talet for Snabben med sin köttskrinda förbi Brattmon. Det påstods att han som mellanmål åt råa hönsägg.

Årtalen när dessa affärer började och slutade är svårt att få någon 100-procentig säkerhet om utan det är ungefärliga antaganden som framkommit.

Detta är från en ABF-cirkel på Brattmon

 

1902 - 1903 Brattmon

På lagerbacken fanns en affär som ägdes av Per Persson Ullgren F. Expedit var Ida Eliasson, dotter till Ingegärd Persson.
Där fanns varor av alla slag, bland annat sybehörsvaror till sina söner för 96 öre.

 Artikel Pris Artikel Pris
5,8 kg Socker 3,37  1 st Makrillburk  0,60 
1 kg Krossocker 0,63 1 par Halvsulor 0,80
2 kg Vetemjöl 0,56 1 burk Fiskbullar 0,45
1 kg Kaffe 1,13  1 par Gångjärn  0,20
1 st Gossmössa 1,25 1 par Galocher 4,00
1 st Förkläde 1,00 1 st Underkjol    2,00
2 gånger Hästskosöm 0,20 1 flaska Eadu-Cologe  0,25
1 gång Hästskor 1,20  1 st Halskedja  0,50
2 kg Bommulsgarn lj.b. 1,10 2 kg Äpplen 0,20
2 kg Såpa 0,90 1 par Damasker  1,75
1 kg Medvurst 1,40 1 Cigarlåda   2,00
½ kg Smör 0,85 3 m. Flanell Tyg  1,35
1 par Hängslen  0,90  1 Skurborste   0,25
2 kg Sill   0,70  1 Emaljerad Hink  2,00
1 Kastrull 0,85  med mera  
1 Kragdoning 1,75    
1 par Kalsonger 1,35    
4 par Kaffekoppar 0,80    
1 Tallrik  0,16    
1 Penntorkare 0,75     
1 Barnklänning 2,25

  

Jan Jönsson, Postkörare, Kredit:

För frakt av jäst 0,60
För frakt av jäst 0,40


Fodringar av Nederberg: 3436,90

Debet M. Nederberg
1903 - 26/8 Övertagit återstående varulagret enligt följande:

Dec.   27 - 1903 Betalt 500,00
April  26 - 1904 " 500,00
Agusti 26 - 1904 " 500,00
Dec.   26 - 1904 " 322,00
April  26 - 1905 " 322,00
Agusti 26 - 1905   " 322,00
Dec.   26 - 1905 " 322,00
April  26 - 1906 " 322,00
Aug.   26 - 1906 " 326,00

   

 

    Hanna Olsson  Bengt  Jönsson Per Jakobsson Alfred Jönsson  Bengt Ullgren  Kungs Olof Olsson 

Fläsk kg

Nov 1912   -  3,08  -  -  7,55  -
  Dec 1912  -  3,1  3,85  -  3,95  -
  Nov 1914  -  -  -  -  6,65  1,85
  Dec 1914   -  -  -  -  3,95  1,04
               
Sill och annan fisk, kg Nov 1912   -  -  -  -  -  -
  Dec 1912  1  -  -  -  2  
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
Dec 1914   -  -  -  -  1 (lutfisk)   1 (torrfisk)
               
Kaffe kg Nov 1912   2,5  4  -  -  1  -
  Dec 1912  2  4  -  1  2  -
Nov 1914  1  -  -  0,5  1  2
  Dec 1914   2  -  -  1  2  1,5
             

Mjöl
kg

Nov 1912   12  -  -  -  20  -
  Dec 1912  7  -  -  -  60  -
  Nov 1914  50  100  -  209  -  50
   Dec 1914   -  -  -  -  -  5,25
               
Strö-socker kg Nov 1912   6  -  -  -  -  -
  Dec 1912  4  3  5  1  1  -
   Nov 1914  8,15  2  4  -  -  1
  Dec 1914   8  2  10  2,5  1  1
               
Bit-socker kg Nov 1912   4,2  10,8  5  -  9,05  -
  Dec 1912  6,5  -  -  8,8  5,65  -
  Nov 1914  1  -  17,9  0,5  4  2
  Dec 1914   4,25  -  9,3  2  8,5  2
               
Sirup kg Nov 1912   1,3  -  -  -  -  -
  Dec 1912  2,38  -  -  1,25  1  -
  Nov 1914  1,45  2,05  -  -  -  1
  Dec 1914   2,35  3,05  3,02  1,75  1,05  -
               
Jäst öre Nov 1912   25  -  10  -  -  -
  Dec 1912  25  -  -  10  -  -
  Nov 1914  20  -  -  -  -  -
  Dec 1914   30  -  -  15  -  -
               
Russin kg Nov 1912  -  -  -  -  -   -
  Dec 1912  -  -  -  -  -  -
  Nov 1914  0,25  -  1  -  -  -
  Dec 1914   -  -  2  -  -  
               
Salt
kg
Nov 1912  2  -  -  -  -  -
  Dec 1912  2  -  -  2  1  -
  Nov 1914  1  -  -  7  -  -
  Dec 1914   2  -  -  1  -  -
               
Risgryn kg  Nov 1912  3  -  5  -  -  0,5
  Dec 1912  -  -  -  -  -  0,5
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   -  -  -  -  -  -
               
Maka-roner kg Nov 1912  -  -  -  -  -  -
  Dec 1912  -  -  -  -  -  -
  Nov 1914  -  -  -  -  -  0,5
  Dec 1914   -  -  1  -  -  0,5
               
Havre-gryn kg Nov 1912  1  -  -  -  -  -
  Dec 1912  -  -  -  -  3  -
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   -  -  -  -  -  -
               
Ost kg Nov 1912  -    8,5  -  -  -
  Dec 1912  0,9  -  -  -  -  -
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   -    -  -  -  0,62
               
Bönor kg Nov 1912  -  1  -  -  -  -
  Dec 1912  -  -  1  -  -  -
   Nov 1914  -  -  -  -  -  -
   Dec 1914   -  -  -  -  -  -
       -        
Potatis-mjöl Nov 1912  -  -  -    0,5  -
  Dec 1912  -  -  -    0,5  -
  Nov 1914  1  -  3  -  -  -
  Dec 1914   -  1-  -  -  -  0,65
               
Margarin kg Nov 1912  -  -   -   -  -
  Dec 1912  1  -  -  0,25  -  -
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   -  -  -  1  -  0,5
               
Kakao pkt Nov 1912  1  -  -  -  -  -
Ingen mer kakao köptes under den aktuella tiden
 
Kryddor öre  Nov 1912  20  -  -  -  -  - 
  Dec 1912  -  -  -  -  -  -
  Nov 1914  10  -  -  20  -  -
  Dec 1914   40  20  -  20  -  -
               
Brygg flaskor Nov 1912  -  -  1  -  -  -
  Dec 1912  -  -  -  1  -  -
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   2  1  -  1  -  1
             -  
Soda kg Nov 1912  1  -    -  -  -
  Dec 1912  -  -  -  0,5  -  - 
  Nov 1914  -  -  -  -  -  -
  Dec 1914   -  -  -  -  -  -
             -  
Såpa kg Nov 1912  -  -  7,6  -  1  -
  Dec 1912  5  -  -  1-  1  -
  Nov 1914  1  1  4  -  -  -
  Dec 1914   2  1  2  0,5  0,5  -
               
Tvättpulver pkt Nov 1912  -  -  3  -  -  -
  Dec 1912  -  -  - 1  -  -
  Nov 1914  -  -  1  -  -  -
  Dec 1914   -  -  -  1  1  -
               
Fotogen liter Nov 1912  12  10  6  -  3  -
  Dec 1912  18  3  18  -  6  -
  Nov 1914  12  -  10  -  4  3
  Dec 1914   -  -  17  -  4  -
               
Ljus pack Nov 1912  4  -  -  -  -  -
  Dec 1912  -  -  -  --  1  -
  Nov 1914  1  -  -  2 st  -  -
  Dec 1914   2  -  6  -  -  2
               
Övrigt kronor Mannagryn Ansjovis Ansjovis Krita Tobak Ansjovis
    Vanilj-socker Humle  Tyg (15m) Garn  Tyg (6,5 m) Tröja 
    Lax Ärter Krita Kex 4.27 Plommon Tyg (1.5 m) 
    The Snus Bröd     Tyg (1.5 m)
    Bikarbonat Flanell 9,50 Lin-frömjöl (98 kg)     Skor 12.70
    Tyg, olika sorter (36 m)          
    Spetsar           
    Tvål          
    Kuvert          
    Stålpennor          
    Blåelse m m          
               
Totalt Nov 1912  27,70  30,00  34,86  2,00  29,12 
  Dec 1912 36,05   3,46  38,77  12,58  36,65 0
  Nov 1914 39,85 45,45 48,03 79,98 15,93 28,45
  Dec 1914 38,52 8,78 44,72 8,70 25,16 24,35
 
    142,12 87,69 166,38 103,26 106,86 52,80

Anm. Kungs Olof Olsson flyttade inte till Mörn förrän 1913 eller 1914.


Källa: Från en ABF-cirkel på Brattmon