Maten

Maten i äldre tider tycks ha varit av det enklare slaget - nävgröt, kolbullar och vattenvälling var vanliga rätter ... de gånger det fanns mat på bordet.


LJUDLÄNK: Maten, Torleif Styffe berättar på Dalbymål ur Tänk hôss dã va!