KARTOR


 
De tre församlingarna Dalby, Norra Finnskoga
och Södra Finnskoga bildade för länge sedan
Dalby storsocken och under en senare period
Finnskoga-Dalby kommun.