Sätrar i Dalby
Sätrar i Norra Finnskoga
Yngve Nilsson och sätr...
Bäckvall och sätrarna
Karl L:son Bergkvist o...
Erik Tellander och sät...
Sätrar i Branäs
Diverse om sätrar
Sätrarna i det gamla B...