Dagbok

över mina vandringar
på Wermlands och Solörs finnskogar 1821

C. A. Gottlund

Vandringar, åren 1821 och 1822, genom Finnskogarne såväl i vestra delen af Wermland, som i åtskilliga tillgränsande socknar inom Solörs och Oudalens äfvensom inom Österdalarnes Fogderier i Norige. (Jemte karta och figurteckningar).

GRUETUNET MUSEUM 1986
i samarbete med Finska Litteratursällskapet Helsingfors

Gruetunet museum, 2260 Kirkenär, Norge 1985
Tryckt i Sverige hos Malungs Boktryckeri AB, Malung 1986
ISBN 82-90629-00-1

Innehåll

 Förord, Per Martin Tvengsberg 1985
 
 Förord, Th. Ekelund 1931
 
 Dagbok 12 juli - 7 sept. 1821, häftet 44
 
 Dagbok 8 sept. - 29 okt. 1821, häftet 45
 
 Dagbok 29 okt. - 27 nov. 1821, häftet 46
 
 Dagbok 27 nov. - 22 dec. 1821, häftet 47
 
 Ortsregister, utarbetat av fil. kand. Arne Modén
 
 Personregister, utarbetat av fil. kand. Arne Modén
 
 Karta över finnskogen som Gottlund besökte 1821
 
 Uteslutningar, utarbetat av Per Martin Tvengsberg,
 översättningar av Maija Hirvonen

 
 Läsning för finnar, faksimil s. 402-408
 
 Efterskrift

 Karta över Vestra Finnskogen författad av Carl Axel Gottlund 1821.
 Graverad av Berndt A. Godenhjelm 1826.